Firmware mobiistar B221

https://drive.google.com/open?id=1AY_uVSgCIO8liOLArU_kuE-mR3VME6D1 Dùng để phá mật khẩu hay lỗi phần mềm Hướng dẫn: Tải phần mềm Miracle Box về (có trong mục soft tool mobile) Mở phần mềm lên chọn MTK Chọn write Chọn file firmware đã tải về Boot select chọn: 7th Boot CLick Start button Lấy pin ra khỏi điện thoại – Để pin […]